Regulamin czytelni


ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do pozostawienia plecaków
i toreb szkolnych przed biblioteką i wpisania się do zeszytu korzystających
z czytelni

3. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz wnoszenia i spożywania posiłków.

4. Książki przyniesione do czytelni, należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji i pomaga w wyszukaniu potrzebnych materiałów.

6. Książek, czasopism oraz płyt CD i DVD nie wolno wynosić z czytelni.

7. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma i inne zbiory czytelni przed zniszczeniem.

8. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną wynikłą z ich winy.

9. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni
i kulturalnego zachowania.

10. Osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu, mogą być pozbawione
prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

Kalendarium

Sobota, 2018-10-20

Imieniny: Ireny, Kleopatry

Statystyki

  • Odwiedziny: 1385774
  • Do końca roku: 72 dni
  • Do wakacji: 244 dni