Terapia Pedagogiczna

       "Dysleksja zobowiązuje".       

     Elżbieta Szulborska

Zajęcia reedukacyjno – terapeutyczne ukierunkowane są na pracę z uczniami, którzy na skutek różnych deficytów rozwojowych np. dysleksji, wymagają indywidualnego traktowania, wspierania w rozwoju oraz systematycznej pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych.

Na zajęciach realizowane są następujące cele:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;
 • korygowanie najbardziej zaburzonych sfer rozwojowych;
 • usprawnianie technik szkolnych (czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne);
 • wyrabianie właściwej motywacji do nauki;
 • rozwijanie mocnych stron dziecka;
 • kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych dziecka.

Nauczyciel reedukator  indywidualnie dobiera treści, metody i formy pracy z uczniem. Realizując program ściśle współpracuje z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, z pedagogiem i psychologiem szkolnym, logopedą.

Zajęcia reedukacyjno – terapeutyczne to przyjazna „przestrzeń” dla ucznia, w której:

 • jest on bezwarunkowo traktowany;
 • realizuje własne potrzeby;
 • rozwiązuje zadania na miarę swoich możliwości;
 • ma poczucie bezpieczeństwa;
 • zdobywa umiejętności niezbędne do przezwyciężania trudności szkolnych;
 • osiąga sukcesy. 

O DYS... SŁÓW KILKA ...

Termin „dysleksja” wywodzi się z języków greckiego i łacińskiego, w których przedrostek dys – oznacza brak czegoś, trudność, niemożność, a czasownik lego znaczy czytam.

Do terminu „dysleksja” dodaje się czasem określenie „rozwojowa” dla zaznaczenia, że trudności występują od początku nauki pisania i czytania a nie są wynikiem utracenia tych już posiadanych umiejętności  np. na skutek uszkodzenia mózgu.

Termin „dysleksja rozwojowa” obejmuje kilka rodzajów zaburzeń ( specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ).

DYSLEKSJA - trudności w czytaniu ( zaburzenia zarówno tempa i techniki czytania jak i stopnia rozumienia treści ).

DYSGRAFIA -niski poziom graficzny pisma ( brzydkie, „koślawe” litery, trudności z utrzymaniem się w liniaturze, nierówne litery w wyrazach ).

DYSORTOGRAFIA - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni ( dziecko popełnia błędy – nie tylko ortograficzne - mimo dobrej znajomości zasad pisowni ).

DYSKALKULIA – zaburzenia dotyczące osłabionych możliwości nabywania umiejętności matematycznych. Dzieci mogą ujawniać trudności w rozumieniu prostych zasad liczenia, posługiwania się liczbami oraz w intuicyjnej ocenie matematycznej. Nawet jeśli podają poprawną odpowiedź albo stosują prawidłową technikę mogą robić to mechanicznie, bez przekonania  i pewności. Czysta dyskalkulia objawia się trudnościami wyłącznie w zakresie matematyki, przy zachowanym prawidłowym rozwoju poznawczym i zdolnościach językowych.

 Z  CZYM PRZYSZŁO SIĘ ZMIERZYĆ PAŃSTWA DZIECKU ?

 • Dysleksji często towarzyszy szybko obniżająca się motywacja i samoocena, gdyż dziecko z dysleksją musi włożyć więcej wysiłku w wykonanie zadania niż pozostałe dzieci,  żeby uzyskać taki sam rezultat. Im wcześniej dzieci zostaną objęte opieką reedukatora, tym większe szanse aby zapobiec pojawiającym się trudnościom szkolnym.

   JAKIE  ZASOBY,  MOCNE  STRONY  MAJĄ  DYSLEKTYCY?

Takim  zasobem jest inteligencja. Jeśli wczytamy się w opinię z poradni  na początku zamieszczona jest tam informacja dotycząca możliwości dziecka.  Dziś wiemy, że wśród  wybitnych przedstawicieli wielu różnych zawodów byli i są dyslektycy. Tylko osoba z dużą inteligencją, wyobraźnią i samokontrolą zamiast  wyrazu ,,żółty" w wypracowaniu napisze ,,kanarkowy".  W opinii umieszczone są również inne ,,mocne" strony dziecka, które mogą kompensować deficyty.

 SŁAWNI  DYSLEKTYCY

Albert Einstein

W biografii Einsteina zwraca się uwagę na klika faktów, które mogą świadczyć o tym, że miał on trudności w uczeniu się. Wśród nich wymienia się: opóźnienie rozwoju mowy, opóźnienie w zakresie nauki czytania, dysleksję, kłopoty z nauką.

Isaac Newton,    Leonardo da Vinci,   Charles Darwin,   Pablo Picasso,   Vincent van Gogh, Winston Churchill,   Hans Christian Andersen,   Walt Disney,   Steven Speilberg,Cher    W wieku 30 lat zdiagnozowano u niej dysleksję.

Kurt Cobain,   John Lennon,  Mozart,  Ludwig van Beethoven,  Robbie Williams,  

Orlando Bloom   Miał 7 lat, gdy stwierdzono u niego dysleksję. Wyznał niedawno, jak wielkim trudem jest dla niego uczenie się. Mam więcej problemów z uczeniem się scenariuszy i zapamiętywaniem kwestii, niż większość aktorów - mówi.                          

Thomas Edison,  Agatha Christie,  Keanu Reeves,  Quentin Tarantino,  Marilyn Monroe

ELŻBIETA  SZULBORSKA

 

Przydatny link : http://www.ortograffiti.pl/rodzice/praca_z_dzieckiem_w_domu

Kalendarium

Sobota, 2018-10-20

Imieniny: Ireny, Kleopatry

Statystyki

 • Odwiedziny: 1385799
 • Do końca roku: 72 dni
 • Do wakacji: 244 dni