Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom w roku szkolnym 2015/2016

1.       Podręczniki do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego dla klas I Szkoły Podstawowej są własnością Szkoły.

 

2.     Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

 

3.     Szkoła Podstawowa nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.

 

4.     Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

 

5.     W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu nowych podręczników lub kosztów zakupu podręczników ( w przypadku podręcznika MEN ).

 

6.Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników..

 

7.     W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

 

8.     W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

 

9.     Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom 1-2 września.

 

10.   O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

 

11.   Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej lub wychowawcy.

 

12.   Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

Kalendarium

Sobota, 2018-03-17

Imieniny: Reginy, Patryka

Statystyki

  • Odwiedziny: 1301140
  • Do końca roku: 289 dni
  • Do wakacji: 97 dni