• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"

w Piasecznie

ul. Główna 50

05-500 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

40 - lecie istnienia Szkoły

tablica

 

Szkoła  Podstawowa  nr 3 i  Gimnazjum nr 4  weszły  w skład    utworzonego    na mocy    Uchwały     nr 126/VII/2003 r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 27.03.2003 r. Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie. Od tego czasu pełna nazwa naszej szkoły to Zespół Szkół Publicznych w Piasecznie.

 

szkoła szkoła

jesień 1963 r.                                                       wiosna 2003 r.

 

10 listopada 2003 r. w Zespole Szkół Publicznych odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole - Tadeusza Zawadzkiego „Zośki", połączone z obchodami 40 rocznicy istnienia szkoły.

Przed uroczystością odbyła się msza święta w kościele w Kamionce, celebrowana przez  ks. Dziekana Tadeusza Sowę oraz ks. Proboszcza Henryka Adamczuka.

 

msza

 

Po mszy zaproszeni goście, uczniowie i pracownicy szkoły oraz poczty sztandarowe na czele, udali się przed szkołę, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy. Odsłonięcia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski.

 

odslona

 

Po uroczystym odsłonięciu wszyscy zostali zaproszeni do szkoły przez  Dyrektor Danutę Grelę. Goście zajęli pierwsze rzędy krzeseł w sali gimnastycznej, w dalszych rzędach usiedli uczniowie, a najmłodsi zajęli miejsca na dywanie przed krzesłami. Pani Dyrektor Danuta Grela powitała wszystkich, w tym zaproszonych gości wymieniając z imienia i nazwiska oraz zajmowanej funkcji.

Krótkie przemówienia wygłosili: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Józef Zalewski, Starosta Piaseczyński Jerzy Kongiel, starszy wizytator z Kuratorum w Warszawie Halina Dankowska.

Dyrektor szkoły Danuta Grela odczytała historię 40 lat Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

 

przemowienie burmistrza

 

Burmistrz Józef Zalewski odczytał akt nadania imienia. Zespół Szkół od tej chwili nosi imię Tadeusza Zawadzkiego "Zośki".

Następnie, uczniowie naszej szkoły przedstawili montaż słowno - muzyczny   „A jeśli komu droga otwarta do nieba - Tym co służą ojczyźnie" poświęcony patronowi szkoły.

 

inscenizacja

 

 

opracowała Teresa Kęciek