• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1441058
 • Do końca roku: 13 dni
 • Do wakacji: 185 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Jesteś tutaj:Start / Specjaliści / Psycholog

Psycholog

Psycholog szkolny

Głównym celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci przy współpracy z pedagogiem, wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów. Podstawowe zadania obejmują:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom.
 4. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 6. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 7. Oddziaływania terapeutyczne wobec uczniów z zaburzeniami emocjonalno - motywacyjnymi.
 8. Kształtowanie u uczniów pozytywnego obrazu własnej osoby i prawidłowego funkcjonowania społecznego.

 

Zapraszam serdecznie w godzinach pracy.

 Psycholog

mgr Katarzyna Tokarska

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

Numer telefonu do gabinetu:

22/ 756 75 19  w. 32

       Psycholog 

mgr Dorota Czarkowska