• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1441029
  • Do końca roku: 13 dni
  • Do wakacji: 185 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Rady dla gimnazjalisty

Drogi Gimnazjalisto,

jeśli jesteś uczniem klasy trzeciej, to nadeszła pora na podjęcie decyzji o wyborze dalszego kierunku Twojego kształcenia. Od tego wyboru może w przyszłości zależeć Twój sukces zawodowy. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami a także poprzedzony analizą oferty szkół. Ta decyzja należy tylko do Ciebie, ale przed jej podjęciem warto zebrać jak najwięcej informacji. Oto kilka rad.

1. Zastanów się jakie są Twoje najmocniejsze strony, co Cię interesuje i wykonując jaki zawód, będziesz mógł  realizować swoje pasje.

2. Jeśli nie wiesz jakie są Twoje predyspozycje lub jak  można je wykorzystać, skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego. Znajdziesz go zarówno w szkole jak i innych instytucjach np. w poradni psychologiczno - pedagogicznej. Więcej informacji można też uzyskać na stronie internetowej www.mazowiecka.ohp.pl a po wejściu na stronę http://www.ohpdlaszkoly.pl/  możesz samodzielnie znaleźć i rozwiązać testy mówiące o naszych predyspozycjach takich jak:


Praca indywidualna - Praca zespołowa
Ryzyko - Bezpieczeństwo

Spontaniczne działanie - Działanie zaplanowane
Ogół - Szczegół

3. Obecnie funkcjonują cztery typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:

liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa.Trzy pierwsze szkoły kończą się maturą. Nauka w technikum i w zasadniczej szkole zawodowej daje możliwość uzyskania zawodu. Jednak wiedz o tym, że ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej, nie zamyka drogi do zdania egzaminu maturalnego, ponieważ naukę możesz kontynuować w trzyletnim technikum uzupełniającym (kształcącym w tym samym zawodzie) lub w dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, w trybie dziennym, zaocznym bądź wieczorowym).

4. Omów z rodzicami swoje pomysły, podziel się z nimi swoimi wątpliwościami.

5. Jeśli wybrałeś już kierunek kształcenia i typ szkoły to nastąpił czas na zapoznanie się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych oraz wybranie trzech konkretnych ( szkoły w Warszawie oraz warunki rekrutacji znajdziesz na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=2829 )

6. Teraz powinieneś oszacować swoje szanse na dostanie się do wybranych szkół.

7. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują między innymi oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum. Dowiedz się z oferty szkół, jakie przedmioty punktowane są w czasie rekrutacji do wybranych przez Ciebie klas oraz jaki jest regulamin rekrutacji do tych szkół. Informacje na temat sposobu przeliczania ocen na punkty oraz listę osiągnięć, za które uzyskasz dodatkowe punkty znajdziesz na stronie www.kuratorium.waw.pl oraz na tablicy Doradztwa Zawodowego u nas w szkole (parter naprzeciwko sekretariatu).

8. Systematycznie przygotowuj się do egzaminu gimnazjalnego, ponieważ również jego wynik ma ogromny wpływ na Twoje szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły (do 50% punktów możesz uzyskać z egzaminu gimnazjalnego oraz do 50% za oceny na świadectwie). Już na podstawie ocen semestralnych możesz wstępnie oszacować całkowitą liczbę możliwych do uzyskania przez Ciebie punktów. Liczbę punktów obliczoną na podstawie ocen semestralnych pomnóż przez 2 (najczęściej wynik egzaminu gimnazjalnego jest zbliżony do liczby punktów ze świadectwa) Wynik to szacowana całkowita liczba punktów, jaką możesz uzyskać w tej rekrutacji. Pamiętaj jednak, że ostateczna liczba Twoich punktów najprawdopodobniej będzie się trochę różniła.

9. Jeśli obliczyłeś możliwą do uzyskania  przez Ciebie liczbę punktów, sprawdź na stronach internetowych szkół  jaka była minimalna i maksymalna liczba punktów , kwalifikujących do przyjęcia do poszczególnych szkół w czasie ostatniej rekrutacji (szkoły warszawskie na stronie http://edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=2601 ). Zwróć uwagę na to, że do klas w tej samej szkole ustaliły się różne progi punktowe. Porównaj oszacowaną liczbę swoich punktów z minimalną liczbą punktów, z jaką w poprzednich rekrutacjach przyjmowani byli kandydaci do wybranych przez Ciebie szkół i klas. Jeśli uzyskałeś mniejszą liczbę punktów, rozważ wybór innych szkół. Jeśli bardzo zbliżoną - uzupełnij listę wybranych oddziałów o taką klasę, do której minimum punktowe ustaliło się na niższym poziomie na wypadek, gdyby nie powiodło Ci się w rekrutacji do wymarzonej klasy. Pamiętaj, że co roku liczba punktów, z którymi przyjmowani są kandydaci do poszczególnych szkół nieco zmienia się, tzn. może zarówno zmniejszyć się, jak i wzrosnąć. Powinieneś także dowiedzieć się, czy w bieżącym roku dana szkoła nie ustaliła własnego wyższego niż ubiegłoroczny progu punktowego przyjęć.

10. Myśl pozytywnie! Im więcej pozytywnych informacji o sobie, tym większe poczucie własnej siły i większa wiara w dobry rezultat działania. Im więcej dobrych informacji na temat świata, ludzi i generalnie - rzeczywistości, tym częściej efekty działań są pozytywne. Wiara w sukces dodaje sił, uskrzydla, redukuje stres. Wszystko to zwykle sprzyja jakości naszej pracy.