• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1409840
  • Do końca roku: 46 dni
  • Do wakacji: 218 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Regulamin konkursu " ekstraKlasa" na najbardziej tolerancyjną i życzliwą klasę

Regulamin przyznawania nagród

„ekstraKLASA"

dla najbardziej życzliwych i tolerancyjnych klas

w Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie.

Celem przyznawania nagrody jest propagowanie budowania relacji rówieśniczych opartych na szacunku, tolerancji i życzliwości.

Nagroda jest integralną częścią profilaktyki przeciwdziałania przemocy rówieśniczej prowadzonej na terenie szkoły.

1.  Nagroda  jest przyznawana raz w roku  szkolnym dla najbardziej życzliwej i tolerancyjnej klasy na trzech etapach edukacyjnych:

a.     klasy I-III  szkoły podstawowej,

b.     klasy IV-VI  szkoły podstawowej,

c.     klasy I-III gimnazjum.

2.     Pierwsza edycja konkursu odbędzie się w roku szkolnym 2010/2011.

3.     Nagrodę przyznaje społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele.

4.     Nagroda ma charakter rzeczowy w postaci pucharów dla klas oraz upominków  - bransoletek dla każdego ucznia z nagrodzonych klas.

5.     Puchar jest przechodni.

6.     Fundatorem nagród jest Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół.

7.     O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje jury w składzie:

a.      w Szkole Podstawowej Nr 3:

wicedyrektor - Alina Perzyna

pedagog  - Bożena Małkowska-Baranowska

psycholog - Katarzyna Tokarska

reprezentant wychowawców klas I - III -  Malwina Studzińska

opiekun Samorządu Uczniowskiego - Ewa Karczmarzyk, Anna Iwan

oraz

przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępca

przewodniczący Rady Rodziców lub jego zastępca.

b.     w Gimnazjum Nr 4:

wicedyrektor - Alina Perzyna

pedagog  - Tatiana Raczyńska

psycholog - Katarzyna Tokarska

opiekun Samorządu Uczniowskiego - Kamila Michalik

oraz

przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępca

przewodniczący Rady Rodziców lub jego zastępca.

8.     Jury wyłania zwycięzcę w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy pełnym składzie.

9.     Jury ustala zwycięzcę w oparciu o bieżącą analizę sytuacji w zespołach klasowych /rozmowy z wychowawcami, ilość interwencji dotyczących przemocy rówieśniczej/ oraz wyniki ankiet przeprowadzonych w klasach i wśród nauczycieli.

10. Nagroda jest wręczana przez Dyrekcję Zespołu Szkół podczas uroczystej gali pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, tj. 21 marca.