• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1441013
  • Do końca roku: 13 dni
  • Do wakacji: 185 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

O tym jak powstawało boisko szkolne

Był rok 1971, dzieci w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 uczą się już od 8 lat i właśnie przyszła kolej na budowę boiska szkolnego. W dniu 15 lutego 1971r. rodzice zebrali się w szkole i postanowili zająć się budową szkolnego boiska.

historiaszkoly


W tym celu powołali Komitet Społecznego Czynu Budowy Boiska, w skład , którego weszli : Lucyna Moykowska - przewodniczący, Jadwiga Romanowicz - skarbnik, Zdzisław Bluszcz - sekretarz, Zygmunt Galiciński i Janusz Kamiński- członkowie. Pierwszymi zadaniami jakie stanęły przed Społecznym Komitetem było opracowanie planu i kosztorysu budowy.
Jesienią1972r. rozpoczęto wstępne, nie wymagające jeszcze użycia specjalistycznego sprzętu prace przygotowujące do budowy. Prace te podjęli rodzice w czynie społecznym, przygotowując teren tak, aby można było wprowadzić maszyny. Prace wstępne polegały na zwożeniu ziemi i formowaniu jej pod budowę trybunek, oraz na oczyszczaniu terenu i wytyczeniu bieżni. Rodzicom pomagali nauczyciele i dzieci.

Na wiosnę 1973 r. na teren przygotowanego przez rodziców boiska wjechały maszyny i rozpoczęto najpierw przygotowywanie terenu pod wylanie płyty asfaltowej a później już wylanie asfaltu na wyznaczony i wymierzony teren.

Przy budowie boiska pomagało Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Szkoła Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej w Piasecznie. Komenda Stołeczna Milicji Obywatelskiej w ramach współpracy ze szkołą, która udostępniła budynek w czasie wakacji na kolonie letnie, wpłaciła na konto budowy boiska 50 tyś. złotych, ponadto służyła transportem. W budowie boiska pomagało także Kółko Rolnicze z Bobrowca, kierowane przez p.J.Bereziaka.
Jak wynika z Kroniki Szkolnej prace przy boisku trwały wiosną i jesienią 1973r.

historiaszkoly

Oficjalne otwarcie boska nastąpiło w październiku 1977r.

 

opracowała Teresa Kęciek