• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1441027
  • Do końca roku: 13 dni
  • Do wakacji: 185 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Jak to było zanim powstała szkoła w Gołkowie

 

Na przełomie XIX i XX wieku, prawdopodobnie  przy kościele w Jazgarzewie (wg innych źródeł w budynku  dawnej karczmy) istniała  ochronka, prowadzona początkowo przez Jadwigę Moszczyńską, dzierżawczynię majątku Łbiska, a później przez siostry zakonne. Ochronka była placówką pośrednią między przedszkolem a szkołą.

Od 1905 r. nauka odbywała się przez trzy dni w języku rosyjskim, a przez następne trzy dni  w języku polskim. Starsze dzieci potajemnie nauczano również języka polskiego i historii. Około   1924 r. ochronkę prowadziła nauczycielka  Bronisława Peczat. Nie wiadomo, kiedy i dlaczego zlikwidowano tę instytucję.

Pierwsza szkoła na naszym terenie, powstała w 1911 r. w Jagarzewie. Jej kierownikiem był Tomasz Turowski. Szkoła miała trudności lokalowe, dlatego w 1912r. przeniesiono ją do prywatnego budynku w Gołkowie. Dwa lata później, gdy wybuchła I wojna światowa, wojska niemieckie okopały się na terenie wsi Jazgarzew, zaś Rosjanie zajęli pozycje na skraju Lasów Chojnowskich. Część mieszkańców musiała opuścić swoje domy i schroniła się w okolicach Żabieńca, a następnie na Siekierkach.

Niemcy wkraczając na naszą ziemię, pozwolili Polakom prowadzić działalność samorządową   i oświatową, chcąc zdobyć poparcie miejscowej ludności. Od 1916r. przeniesiono szkołę z Gołkowa do Jazgarzewa, zajmując budynek obecnej Straży Pożarnej, ale zajęcia nadal odbywały się też

w Gołkowie ( w tzw. cegielni oraz zabudowaniach Gminnej Spoółdzielni).

Uczniowie kończyli edukację po siódmej klasie, ponieważ na posyłanie dzieci do gimnazjum, stać było tylko jednego mieszkańca Jazgarzewa - A. Zarzyckiego. Warto dodać, że wówczas czesne w gimnazjum było równowartością jednego kwintala zboża.

W 1924 r. nowym kierownikiem szkoły został S. Siatkiewicz. Lekcje odbywały się we wcześniej wymienionych trzech budynkach, dość oddalonych od siebie. Niemożliwa była wtedy budowa szkoły, ponieważ ludność miejscowa, w latach 1923 - 1928  poświęciła się budowie nowego kościoła. Gdy wybudowano kościół, można już było zająć się budową nowej szkoły, która mieściłaby uczniów z Zalesia Górnego, Zalesia Dolnego, Bobrowca, Bogatek, Gołkowa i innych miejscowości.

Pod kierownictwem Stefana Siatkiewicza rozpoczęto w 1934r. zbiórkę pieniędzy na budowę nowej szkoły w Jazgarzewie. Ziemię pod budowę szkoły przekazał Józef Zarzycki, najzamożniejszy rolnik     z Jazgarzewa.

We wrześniu 1937r. uczniowie rozpoczęli naukę w dużym, nowoczesnym jak na owe czasy budynku, istniejącym do dzisiaj.

Kiedy nadszedł tragiczny rok 1939, nauczyciele mimo wojny kontynuowali pracę w nowym budynku - według świadków tamtych wydarzeń, prawdopodobnie do stycznia 1940 r. lub 1943 r. Istniało natomiast tajne nauczanie, prowadzone przez Ignacego Lubańskiego  i Zofię Pawłas, gdyż oficjalnie w szkole nie uczono historii ani geografii.

Z czasów wojny zachowały się arkusze ocen w języku niemieckim i polskim z lat 1941/42, 1942/43, 1943/44, co oznacza, że szkoła funkcjonowała. W latach 1939 - 1941 w szkole obowiązywał język niemiecki, którego nauczycielem był Stanisław Janiszewski, były Inspektor Oświaty w Grójcu.

W okresie okupacji, w części pomieszczeń na parterze szkoły Niemcy przechowywali zboże. Starsi mieszkańcy pamiętają też, że od wiosny 1943 r. do lata 1944 r. w budynku szkolnym stacjonowała kompania Wermahtu.

Po wojnie szkoła wznowiła działalność, kierował nią Stanisław Postek przez 20 lat. Za jego kadencji, szkoła przystąpiła do eksperymentu pedagogicznego, opracowanego przez zespół naukowy Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. B. Suchodolskiego. Szkoła w Jazgarzewie była jedyną placówką wiejską, spośród 5 szkół wytypowanych z całego kraju.

Rok 1958 był przełomowym w historii naszej szkoły, w Gołkowie.  W tym czasie na zebraniu rodziców w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie, podjęto projekt budowy szkoły w Gołkowie. Spośród mieszkańców Gołkowa i okolicy wyłoniono komisję w składzie : Czesław Kaczorowski, Jan Liwiński, Władyslaw Górzyński, Jan Fijałkowski, Wacław Zawiślak, Krystyna Rzeszotkowska, Czesław Liwiński, Wacław Wójcicki, Adam Maślankiewicz, Stefan Kowalski i Stanisław Postek. Zadaniem komisji było wytypowanie terenu, pod budowę przyszłej szkoły. Komisja ta na zebraniu w dniu 8 marca 1958 r. ustaliła teren, na którym została wybudowana obecna szkoła.

W maju 1958 r. na zebraniu ogólnym, na wytypowanym placu pod budowę szkoły, powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w skład, którego weszli : Henryk Mirkowski - przewodniczący, Kazimierz Kurmanowski, Adolf Hryszkiewicz, Jan Liwiński, Władysław Górzyński, Wiesława Mielcarek, Jan Jankowski, Józef Wilk, Mieczysław Świerczewski, Czesław Kaczorowski, Tadeusz Wypych, Wacław Lenart i Zdzisław Tlak. Zadaniem Społecznego Komitetu, było gromadzenie funduszy na opracowanie dokumentacji technicznej. Na ten cel zebrano 60 198 zł i wydano na sporządzenie wymaganej dokumentacji. W maju 1959 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Pruszkowie wkroczyło na teren budowy.

Niestety nie wykonano planowanych założeń, wobec czego budowa szkoły przedłużyła się i Komitet Budowy interweniował u władz. Po interwencji wzrosło tempo budowy i ustalono termin oddania szkoły, na grudzień 1962r. Jednak ze względu na surową zimę, termin oddania szkoły nie został dotrzymany i ostatecznie przekazano ją do użytku 29 czerwca 1963 r.

 

 

historiaszkoly

 

opracowała Teresa Kęciek