• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1409835
  • Do końca roku: 46 dni
  • Do wakacji: 218 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki"

 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
- wypożyczając je do domu,
-wypożyczając lub oglądając w pracowniach przedmiotowych ( książki przekazane do pracowni)

3. Jednorazowo można wypożyczyć najwięcej trzy książki, na okres jednego miesiąca. Przeczytane książki należy zwrócić do biblioteki, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy. Jeśli zaistnieje potrzeba dłuższego korzystania z książek, należy uzgodnić to z nauczycielem bibliotekarzem.

4. Wypożyczone książki i inne materiały należy chronić przed zniszczeniem
i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem książek, powinien zwrócić uwagę na ich stan  i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Czytelnicy sami wybierają książki z regałów, jeśli czegoś nie wiedzą pytają nauczyciela bibliotekarza.

6. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona

7. Czytelnik, który zgubi książkę lub zniszczy, jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza. Wartość książki powinna odpowiadać aktualnej antykwarycznej cenie książki zagubionej lub zniszczonej.

8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych, muszą zostać zwrócone przed końcem roku szkolnego.

9. W przypadku zmiany szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem ze szkoły oddać książki wypożyczone z biblioteki.

10. Do biblioteki należy przychodzić z czystymi  rękami  i  w   szkolnym  obuwiu  zachowując  spokój i ciszę.

11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu - w czytelni.

12. W przypadku zmiany szkoły lub miejsca pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

13. Do biblioteki nie wnosimy jedzenia i napojów.

14. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu.