• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1440958
  • Do końca roku: 13 dni
  • Do wakacji: 185 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Regulamin czytelni


ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do pozostawienia plecaków
i toreb szkolnych przed biblioteką i wpisania się do zeszytu korzystających
z czytelni

3. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz wnoszenia i spożywania posiłków.

4. Książki przyniesione do czytelni, należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji i pomaga w wyszukaniu potrzebnych materiałów.

6. Książek, czasopism oraz płyt CD i DVD nie wolno wynosić z czytelni.

7. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma i inne zbiory czytelni przed zniszczeniem.

8. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną wynikłą z ich winy.

9. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni
i kulturalnego zachowania.

10. Osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu, mogą być pozbawione
prawa korzystania z biblioteki szkolnej.