• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1440966
  • Do końca roku: 13 dni
  • Do wakacji: 185 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Regulamin ICIM

ICIM


REGULAMIN

1. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.
2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać przede wszystkim do celów edukacyjnych.
3. Centrum jest czynne w godzinach 8.00 - 15.30 z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.
4. Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba.
5. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

6. W sytuacji, kiedy uczniowie mają tzw. okienko czyli godzinę  wolną  lub  zastępstwo  nie  ma  możliwości  korzystania z pracowni, ze względu na dużą ilość chętnych,    chcących skorzystać z komputerów , w tym samym czasie.
7. Ze względu na dużą liczbę chętnych, chcących skorzystać z pracowni, istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji komputerów, należy wtedy poinformować bibliotekarza o godzinie rezerwacji ( nie dotyczy punktu 6 )
8. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
9. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
10. Dyskietka, płyta lub inny przenośny nośnik, przed użyciem musi być sprawdzony programem antywirusowym.
11. Z nagrywarki DVD - Rom może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna centrum.
12. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.
13. Zabrania się:
- dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
- instalowania  własnych  programów   oraz   komunikatorów  internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu itp.),
- wysyłania wiadomości tekstowych sms,
- kopiowania oprogramowania   zarówno ze sprzętu   należącego do ICIM, jak   również

z dostępnych stron internetowych,
- korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
- korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.
15. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
16.W  czasie  korzystania z pracowni ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

17. Za   nieprzestrzeganie   egulaminu   uczeń    może    zostać   pozbawiony   prawa   korzystania z centrum na określony czas, wskazany przez opiekuna.