Psycholog

bannerpsycholog

Psycholog szkolny

Głównym celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci przy współpracy z pedagogiem, wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów. Podstawowe zadania obejmują:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom.
 4. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 6. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 7. Oddziaływania terapeutyczne wobec uczniów z zaburzeniami emocjonalno - motywacyjnymi.
 8. Kształtowanie u uczniów pozytywnego obrazu własnej osoby i prawidłowego funkcjonowania społecznego.

 

Zapraszam serdecznie w godzinach pracy.

 Psycholog

mgr Dorota Czarkowska

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

Numer telefonu do gabinetu:

22/ 756 75 19  w. 32

       Psycholog 

mgr Dorota Czarkowska

 

                           

 

Kalendarium

Sobota, 2018-10-20

Imieniny: Ireny, Kleopatry

Statystyki

 • Odwiedziny: 1385851
 • Do końca roku: 72 dni
 • Do wakacji: 244 dni