• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1409802
 • Do końca roku: 46 dni
 • Do wakacji: 218 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Zespół Szkół Fototechnicznych

Zespół Szkół Fototechnicznych

Zespół Szkół Fototechnicznych to jedyna w Polsce szkoła fototechniczna o tak bogatej tradycji gwarantująca rzetelną wiedzę i warsztat fotograficzny, wychodząca naprzeciw nowym technologiom i trendom w fotografii.

W programie nauczania znajdują się :

 • podstawy fotografii
 • techniki fotograficzne (zajęcia w ciemni i atelier z fotografii cz-b i barwnej oraz cyfrowych technik obrazowania)
 • techniki cyfrowe w fotografii
 • techniki multimedialne
 • procesy fotograficzne
 • zastosowanie komputerów w fototechnice
 • elektroniczne techniki obrazowania
 • technologia
 • podstawy procesów fototechnicznych
 • podstawy kompozycji obrazów
 • marketing i reklama usług fotograficznych
 • urządzenia fototechniczne
 • materiałoznawstwo fotograficzne

Oceny ze świadectw ukończenia szkoły:

-język polski

-matematyka

-język obcy

-wybrany przedmiot ( sztuka, chemia, fizyka, informatyka).

Typy szkół w Zespole Szkół Fototechnicznych

l Zasadnicza Szkoła Fototechniczna

l Technikum Fototechniczne

l Zasadnicza Szkoła Fototechniczna

W Zasadniczej Szkole Fototechnicznej nauka trwa dwa lata. Program nauczania przewiduje łączenia teorii z praktyką. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach i studiach fotograficznych. Absolwenci uzyskują zawód fotografa, a świadectwo ukończenia szkoły jest równoważne dyplomowi czeladnika.

l Technikum Fototechniczne

Do Technikum przyjmowana jest młodzież po ukończeniu gimnazjum. Nauka trwa cztery lata, absolwenci uzyskują tytuł fototechnika. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz specjalizacyjne przedmioty zawodowe.

Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć w laboratoriach i pracowniach szkolnych, a także odbywając praktyki zawodowe w blisko 200-stu zakładach pracy, studiach fotograficznych i firmach, które są potencjalnymi pracodawcami.

 

Zespół Szkół Fototechnicznych

01-044 Warszawa,

ul. Spokojna 13;

Tel. 838-70-9

fax 838-91-69

www.fotospokojna.com