• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"

w Piasecznie

ul. Główna 50

05-500 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Archiwum Rady Rodziców

ZEBRANIE RADY RODZICÓW Data: 16.03.2017 (czwartek)

ZEBRANIE RADY RODZICÓW   Data: 16.03.2017 (czwartek)

PRZEBIEG SPOTKANIA:

obecnych: 15  przedstawicieli klasowych Rad Rodziców, Dyrektor Perzyna Alina.

Przewodniczący Tomasz Wielechowski powitał zebranych i przedstawił porządek obrad:


1. Edukacja seksualna - propozycje zajęć dla klas 3 gimnazjum
2. Reforma oświaty - informacje po spotkaniu w Gminie
3. Nieobecności nauczycieli, odwoływanie zajęć, zastępstwa.
4. Piknik rodzinny- sprawy organizacyjne

ZEBRANIE RADY RODZICÓW Data: 25.01.2017 (środa)

ZEBRANIE RADY RODZICÓW   Data: 25.01.2017 (środa)

 PRZEBIEG SPOTKANIA:

obecnych: 14 przedstawicieli klasowych Rad Rodziców, Dyrektor A. Czarnecka.

 Przewodniczący Tomasz Wielechowski powitał zebranych i przedstawił porządek obrad:

1.Reforma oświaty – plan działania wobec roczników 2004-2006 (braki w programach nauczania)

2.Telefony w Gimnazjum.

3.Zima w mieście – czy nasza szkoła może organizować zajęcia.

4.Transport dzieci do i ze szkoły.

ZEBRANIE RADY RODZICÓW Data: 30.11.2016 (środa)

PRZEBIEG SPOTKANIA:

obecnych: 20 przedstawicieli klasowych Rad Rodziców, Dyrektor A. Czarnecka, radny M. Rosa.

Przewodniczący Tomasz Wielechowski powitał zebranych i przedstawił porządek obrad:

1. Plan lekcji -podsumowanie współpracy z Dyrekcją i firmą zewnętrzną.
2. Problem fotografa c.d.
3. Dostęp do sali gimnastycznej dla uczniów naszej szkoły.
4. Problemy na świetlicy.
5. Program wychowawczo - profilaktyczny - omówienie i pomysły.
6. Pomysły zagospodarowania przerw międzylekcyjnych dla uczniów.
7. Co dalej z używaniem telefonów na przerwach przez uczniów Gimnazjum.
8. Przedświąteczne akcje charytatywne na terenie szkoły – podsumowanie.
9. Wstępne omówienie organizacji części artystycznej na Pikniku 2017.

Rekomendacja w sprawie wyboru firmy fotograficznej na rok szkolny 2016/17

Rekomendacja w sprawie w wyboru firmy fotograficznej na rok szkolny 2016/17

Powołanie Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej

Treść uchwały powołującej Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną.

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców w dniu 14 września 2016 roku

ZEBRANIE RADY RODZICÓW   Data: 14.09.2016 (środa)

PRZEBIEG SPOTKANIA:

 

obecnych: 22 przedstawicieli klasowych Rad Rodziców, Dyrektor A. Czarnecka, p. B.Krasowska

 

 1. Przewodniczący Tomasz Wielechowski powitał zebranych i przedstawił porządek obrad:
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/16
 3. Wybór Prezydium na rok szkolny 2016/17
 4. Język angielski – problemy z podziałami klas na grupy
 5. Plan lekcji – jak stworzyć idealny plan dla wszystkich
 6. Odwoływanie lekcji z powodu nieobecności nauczyciela

ZEBRANIE RADY RODZICÓW Data: 20.10.2016 (czwartek)

ZEBRANIE RADY RODZICÓW   Data: 20.10.2016 (czwartek)

PRZEBIEG SPOTKANIA:

obecnych: 19 przedstawicieli klasowych Rad Rodziców, w-ce Dyrektor M. Studzińska, radny M. Rosa.

 

Przewodniczący Tomasz Wielechowski powitał zebranych i przedstawił porządek obrad:

1. Plan lekcji - kontynuacja działań
2. Nowoczesne forma nauki języka angielskiego- pomysły finansowania
3. Działalność fotografa na terenie szkoły  c. d sprawy
4. Działalność Rady Rodziców - oczekiwania Rodziców , zasady finansowania
5. Librus jako jedyna forma komunikacji z Radą Rodziców.

6. Odwoływanie lekcji z powodu nieobecności nauczyciela

ZEBRANIE RADY RODZICÓW Data: 14.05.2015 (czwartek)

ZEBRANIE RADY RODZICÓW   Data: 14.05.2015 (czwartek)

PRZEBIEG SPOTKANIA:

obecnych: 13 przedstawicieli klasowych Rad Rodziców.

ZEBRANIE RADY RODZICÓW 31.03.2015

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców, które odbyło się w dniu 31.03.2015 roku.

PRZEBIEG SPOTKANIA
obecnych: 16 przedstawicieli klasowych Rad Rodziców, pani Dyrektor Alicja Czarnecka, radny pan Michał Rosa

Zebranie Rady Rodziców 19.09.2015

ZEBRANIE RADY RODZICÓW    Data: 17.09.2015 (czwartek)

PRZEBIEG SPOTKANIA:

obecnych: 28 przedstawicieli klasowych Rad Rodziców (załącznik).

1. Przewodnicząca – Katarzyna Makara – przedstawiła plan spotkania:

 1. Bezpieczeństwo dzieci
 2. Informacja p. Dyrektor dotycząca wykonanych działań na terenie szkoły
 3. Rozliczenie budżetu, sprawozdanie z działalności prezydium
 4. Woda dla dzieci/ ubezpieczenie/ sklepik/ dofinansowanie obiadów
 5. Wybory prezydium i komisji rewizyjnej
 6. Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców (dodatkowo zgłoszone)