• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1441062
  • Do końca roku: 13 dni
  • Do wakacji: 185 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

ul. Główna 50 05-502 Piaseczno

tel. 22 7567519

email sp.golkow@wp.pl

Rozbudowa szkoły - sala gimnastyczna, zaplecze sportowe, szatnie

 

Jest 1997 rok, szkoła w Gołkowie została wybudowana i oddana do użytku 34 lata temu. Według obowiązujących wtedy norm była przeznaczona dla 280 uczniów. Nie została wybudowana sala gimnastyczna, a pomieszczenia pomocnicze (socjalne), takie jak świetlica, stołówka, biblioteka, szatnia, pokój nauczycielski, sekretariat nie spełniały żadnych standardów. Ponieważ świetlica, stołówka i czytelnia to jedno pomieszczenie. Pokój pielęgniarki szkolnej dzieli pedagog z pielęgniarką, a sekretariat - sekretarka i wicedyrektor. Biblioteka  to  pomieszczenie      10 m2.

Niegdyś duże puste tereny zostały gęsto zabudowane, przybyło mieszkańców a tym samym dzieci. Obecnie w szkole uczy się 428 dzieci - 37 dzieci w klasie zerowej. 72 dzieci z   naszego obwodu szkolnego uczęszcza do innych szkół. Na zajęcia   dydaktyczne   szkoła   wykorzystuje    5  dni  tygodnia, uczniowie uczą się na dwie zmiany w godz. 8.00 - 17.00.  Raz w tygodniu co najmniej jedna klasa rozpoczyna zajęcia o godz. 13.35. Zajęcia kół zainteresowań odbywają się tylko w soboty i często w tym samym czasie, ponieważ na dodatkowe zajęcia podczas tygodnia nie ma miejsca.
Na 1 m² powierzchni korytarzy w czasie przerwy przypada 4- 5 uczniów. Bywa, że np. godzina wychowawcza prowadzona jest na korytarzu z powodu braku sali lekcyjnej.
Niegdyś wygodna szatnia (od 2008 r. sala komputerowa SP) też z konieczności została zamieniona na salę lekcyjną, ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów. Szatnię stanowiło małe pomieszczenie - 20 m² (od 1998 r. biblioteka a od 2009 r. sala reedukacji).
W takiej sytuacji nagląca i konieczna stała się rozbudowa szkoły i to w szybkim tempie,

a szczególnie budowa sali gimnastycznej z dodatkowymi pomieszczeniami, w tym z szatnią.

Na zebraniu rodziców w dniu 26 XI 1996 r. w szkole został powołany Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej i następnie zarejestrowany Decyzją Uchwały Gminy Piaseczno oraz otrzymał konto na, które można dokonywać wpłat. Rodzice zadeklarowali wpłaty na rzecz rozbudowy w wysokości 50 zł. Głównym realizatorem (inwestorem) rozbudowy była Gmina Piaseczno.
Według propozycji wstępnego projektu, sala gimnastyczna, miała być wykonana w technologii lekkiej konstrukcji stalowej, obudowanej płytą. Zakładano, że łączna powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej wyniesie ok. 900m2, a całkowity koszt wykonania szacowano na 800 tyś zł. Wybudowanie takiej konstrukcji miało jeden ważny atut, otóż można ją wybudować i oddać do eksploatacji w stosunkowo krótkim czasie 6 - 9 miesięcy.
W sierpniu 1997 roku odbył się przetarg na budowę sali, który wygrała firma Atlantis.

W październiku ruszyła budowa.

 

 

opracowała Teresa Kęciek